BİRAZ DA BİZDEN BAHSET

biraz da maveraünnehir’ den  bahset,
İdil Volga kıyılarından kısrak kişnemelerinden,  
kutsal kadınlardan annelerden,
Mete’ nin atından Atilla’ nın kılıcından,
Alpaslan’ ın hitabından
Sinan’dan Edirme’den bahset

biraz da İran ‘dan Mısır’dan Bizans’tan bahset,
esmer güzellerinden,
ehramlardan mumyalardan Musa’dan Kızıldeniz’ den,
İskenderiye kütüphanesinden,
bilgelerden bilimden bahset
 
İspanya’ dan Hindistan’ dan Buhara’dan,
Gırnata sokaklarından Taç Mahal’ den,
İber yarımadasından yani Endülüs’ten Tarık’tan

biraz da bırakıp geldiğin,
telli duvaklı gelinciklerden bahset
yağmur kokulu topraklardan
kıraç tuzlu düzlüklerden ovalardan
arılardan çiçeklerden ballardan bahset
biraz da aşk kat içine biraz da güç

biraz da Greklerden bahset,
Zeus’tan, mesela Eros’tan, Eflatun’dan

biraz da bizden bahset.
lalelere verdiğimiz sulardan,
kükürtlü sıcak sulardan,
altı sularından,
deniz köpüğü gamzelerden,
gülhaneyi kat içine soğuk olsun ayranın.
 
herkesten her şeyden bahset gizli kalmasın hiçbir şey