BİR RESİM ÇİZSEM DAĞLARA

öpsem esmer kakülünden

savrulsam akşam rüzgarlarında

çöl kumlarını avuçlasam

atsam kin tutan bakışlara

taksam kıyamet saatini koluma

sokaklarda yürüsem hayalinle

birdenbire atılsam en öne

haykırsam kimsesizliğimi

 

not düşsem defterlerime okunsa anılarım

tekerrür eden tarih adına

sevsem sevsem de seni

öpsem esmer yanaklarından haykırsam

çöl tepelerine kimsesizliğimi

atılsam karanlıklara yazdırsam adını

yalçın kayalıklara

öpsem kan tutan alınlarından

kurbanlık koyunların sağsam

tertemiz şefkatlerini

 

ve bir resim çizsem dağlara

anlasa körler

dağlarda yankılansa

duyulsa herkes tarafından

 

bir martının kanadına

bir öpüş kondursam

kıyamet saatine yakın

duyursa en şefkatlilere

acınsa kimsesizliğime

öpülse beyaz alnımdan ve ölü dudaklarımdan

kıyamet adına

kıyamet anında