21 Temmuz 2024
Anasayfa » Yazıları » KADİR GECESİ

KADİR GECESİ

  • 2.236 kez görüntülendi

Kadir, kelime olarak bir çok anlamı içerisinde barındırmaktadır. “Hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelmektedir. Dinî literatürde ise “Leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Kuran-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başladığı ve geceye ayrı bir önem atfedilmesi bu geceye ait bir surenin indirilmesinden anlaşılmaktadır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği belirtilir. https://islamansiklopedisi.org.tr/kadir-gecesi

Bunu Kur’an-ı Kerim’deki Kadir suresinden öğreniyoruz. “1- Biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner. 5- O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir, 1-5)   

Üçüncü ayette geçen “bin aydan hayırlı bir gece” olmasıyla ilgili birkaç görüş bulunmaktadır. “Kadir Gecesi için bin ay tabirinin kullanılması belli bir sınır koymak için değil, faziletinin çokluğunu ifade etmek içindir. Araplarda büyük bir sayı anlatılmak istendiğinde “bin” kelimesi kullanılırdı. Bu nedenle ayet “bu bir gece içinde o kadar büyük iyilik ve hayır yapılmıştır ki insanlık tarihinde uzun bir zamanda bile bu kadar hayırlı iş yapılmamıştır.” manasını ifade etmektedir. (Tefhimü’l-Kur’ân)

“Bin sene” veya “bin asır” değil de “bin ay” tabirinin kullanılması hususunda ise birkaç rivayet vardır:
Peygamber Efendimiz (asm) İsrail oğullarından bir erin Allah (cc)yolunda bin ay silah giyinmiş olduğunu anlatmıştı. Müslümanlar buna şaştılar ve amelleri kendilerine pek küçük göründü. Allah-ü Teâlâ da Kadir suresini inzal buyurdu. (Beyhakî)
Resulullah (asm) bir gün İsrailoğulları’ndan dört kişinin seksen sene (bin ay) Allah’a ibadet edip, göz açıp kapayacak kadar bir zaman günah işlemediklerini anlatmış, Eyyûb’ü, Zekeriyya’yı, Hazkil b. Acûz’u, Yuşâ b. Nûn’u zikretmişti. Ashab-ı kiram buna hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail (as) gelip “Ey Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene (bin ay) ibadetinden hayrete düştüler. Allah-ü Teâlâ sana ondan daha hayırlısını indirmiştir.” diyerek Kadir suresini okudu da, “İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışınızdan daha hayırlıdır.” dedi.” https://www.sorusorcevapbul.com/soru-cevap/mubarek/kadir-gecesi-bin-aydan-hayirlidir-ne-demek

Rivayete göre Resûl-i Ekrem (s.a.s.)’e ümmetinin ömrü gösterilmişti. Efendimiz, bunu önceki insanların ömrüne nispetle çok kısa olduğunu, Ümmetinin, onlar kadar sâlih amel işlemekten mahrum kalacağını düşündü. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ona ve ümmetine, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini lûtfetti. (Muvatta’, İ‘tikâf 15)

Diğer bir rivayet de şöyledir: Bir gün Allah Resûlü (s.a.s.) ashabına, İsrâiloğulları’ndan bir kişiyi anlatmıştı. Şem’ûn-i Gâzî isimli bu zât, bin ay Allah yolunda silah kuşanarak cihâd etmiş, gecelerini de ibâdetle geçirmişti. müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler. Bunun üzerine Allah Tealâ, ümmet-i Muhammed’e olan lutuf ve merhametini beyân etmek üzere Kadir sûresini indirdi. (Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 486) https://www.islamveihsan.com/kadir-suresi.html

Kadir gecesi Ramazanın hangi gecesidir? Bu geceyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak peygamberimizin hadislerinden, uygulamalarından Kadir gecesinin Ramazanın son on günü içerisinde ve tek sayılı günlerde olduğunu anlamaktayız. Hz. Âişe (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.s.), Ramazan’ın son on gününde mescide çekilerek kendini ibâdete verir ve şöyle buyururdu: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içinde arayın!” (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 3; Müslim, Sıyâm 219; Tirmizî, Savm 72/792)

Kadir gecesinin Ramazan’ın son on günü içinde aranması tavsiye olunur. Bazı rivayetlerde, son on günündeki tek gecelerde, yirmi dördüncü gecesinde, yirmi yedinci gecesinde aranması da tavsiye edilir. Bir kısım sahâbîler, rüyâlarında Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler ve bunu Allah Resul’üne bildirmişlerdi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.):

“Kadir gecesiyle ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O hâlde Kadir gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” buyurdu. (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 2, 3; Ta‘bîr 8; Müslim, Sıyâm 205-206; Tirmizî, Savm 72)

İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu, sahibelerden gelen rivayetlere göre bu önemli gecenin Ramazanın 27. Gecesi olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtmişlerdir. Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Hadisi şeriften anlaşılan odur ki kadir gecesini ihya etmek önemlidir. Peki bu gecede neler yapılmalıdır?

Dua ve istiğfar edilmelidir. Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de: “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!” diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Bu gece Kur’an indirilmeye başladığına göre anlayarak Kur’an okumak çalışmak gerekir.

Ramazan ve Kadir gecesini anlamlı hale getiren kitabımızı okumalı ve gereğini yerine getirmeye çalışmalıyız.

Yine kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır. Her ne kadar bu geceye mahsus belirtilmiş bir namaz ve rekat yoksa da tesbih namazı kılmak, kaza namazları kılmak önemlidir.

Tefekkür etmek, zikir çekmek, dua etmek bu gece yapılabilecek ibadetlerdendir.

Gecenin kadru kıymetini bilenlerden olalım inş.

https://www.kayserianahaber.com/-yeni-kadir-gecesi_m5653.html?yazar=2509

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ